Periodicitat i durada

Logo Canal ARC TV - Tast de lletresPeriodicitat i durada

Les mateixes característiques del projecte i el seu origen associatiu basat en el voluntariat estableixen una periodicitat indeterminada. Però aquesta aparent indefinició no trenca amb la intencionalitat de mantenir una freqüència sovintejada.

La durada del programa oscil·larà entre els 5 i els 10 minuts.